Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkeersbesluit 12 inch-race

diverse verkeersmaatregelen ikv 12 inch-race

diverse verkeersmaatrelen 12 inch-race

  1. instellen van een parkeerverbod voor een deel van het evenemententerrein aan de Sportlaan op 10 september 2015.
  2. instellen van een parkeerverbod op het evenemententerrein aan de Sportlaan van 12 september 2015 van 12:00 uur tot 13 september 2015 02:00 uur
  3. instellen van een verplichte rijrichting op de Sportlaan. De verplichte rijrichting die wordt ingesteld is vanaf de rotonde Noordweg richting de Rijskade. Deze verplichte rijrichting geldt op 12 september 2015 van 07:00 uur tot 12:00 uur.
  4. instellen van een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, voor de Sportlaan vanaf de rotonde Noordweg tot aan de Rijskade. Deze geslotenverklaring geldt op 12 september van 12:00 uur tot 13 september 02:00 uur.
  5. tijdelijk opheffen van het fiets-/bromfietspad Rijskade ten einde de verenigingen zoals de ruiterclub, de hondenvereniging en tennisvereniging bereikbaar te houden. Het fiets/bromfietspad Rijskade wordt tijdelijk opgeheven op 10 september 07:00 uur tot 13 september 02:00 uur
  6. instellen van een zo kort mogelijke geslotenverklaring van wegen en (brom-)fietspaden waar de wielerroute gebruik van maakt alsmede de aansluitende wegen en (brom-)fietsen voor zolang het vanuit de veiligheid van de wielerroute gewenst is.
  7. instellen van een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de Oost-Westlaan tussen de rotondes Europalaan en de Emmastraat vanaf 12 september 18:15 tot 21:00 uur.
  8. plaatsen van alle noodzakelijk borden conform bijlage I van het RVV’90

Filter op: