Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vaststelling Welstandsnota Pijnacker-Nootdorp 2013

Vaststelling Welstandsnota Pijnacker-Nootdorp 2013

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp in zijn vergadering van 20 februari 2014 de Welstandsnota Pijnacker-Nootdorp 2013 geamendeerd heeft vastgesteld. Bij amendement wordt het bedrijventerrein Boezem Oost in de nabije toekomst welstandsvrij. Na het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zal Boezem Oost welstandsvrij zijn.

In deze nota, die op grond van artikel 12a van de Woningwet verplicht is, zijn criteria opgenomen die burgemeester en wethouders en de welstandscommissie toepassen bij de beoordeling of het uiterlijk en de plaats van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning wordt gevraagd, in strijd zijn met redelijke eisen van welstand.

De welstandsnota treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.

Filter op: