Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vaststelling aanwijzingsbesluit overlast parkeren fietsen en bromfietsen.

Bekendmaking aanwijzingsbesluit (brom)fietsparkeren


Het college heeft op 7 oktober 2014 het aanwijzingsbesluit overlast parkeren fietsen en bromfietsen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Pijnacker – Nootdorp 2012 vastgesteld. Hier is o.a. in vastgelegd op welke plaatsen het verboden is om fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking een dag na bekendmaking van dit besluit.

Filter op: