Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Uitspraak wijzigingsplan Dorpsstraat 12

Publicatie naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over de Dorpsstraat 12


In het bestemmingsplan “Centrum Nootdorp” (vastgesteld in 2003) is voor de locatie Dorpsstraat 12 te Nootdorp een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van een nieuwe horecaonderneming opgenomen. Een initiatiefnemer heeft het college van burgemeester en wethouders verzocht van deze bevoegdheid gebruik te maken zodat hij hier horeca kan vestigen.Op 29 november 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan, conform de voorwaarden van het vigerende bestemmingsplan, vastgesteld.

Tegen dit wijzigingsplan is door een omwonende beroep ingesteld omdat hij van mening is dat er te weinig parkeerplaatsen in de Dorpsstraat zijn om een nieuwe horecavoorziening te faciliteren en de aspecten flora en fauna en bodem niet goed onderzocht zou zijn. De Raad van State heeft de gemeente in de gelegenheid gesteld om het wijzigingsplan op deze aspecten nader te motiveren alvorens uitspraak te doen. Voor deze nadere onderbouwing zijn de milieuonderzoeken aangevuld en is ook een parkeertelling uitgevoerd in de Dorpsstraat. Uit deze parkeertelling is gebleken hoeveel parkeerplekken er op verschillende dagdelen vrij zijn. Op basis van deze parkeertelling zou de parkeervraag die een nieuwe horecavoorziening met zich mee brengt passen binnen de vrije plekken.

De Raad van State heeft op 24 juli 2013 uitspraak gedaan over het wijzigingsplan. De Raad van State stelt hierin, dat bij het wijzigingsplan waarbij sprake is van een uitbreiding van bestaande functies, uitgegaan moet worden van de parkeerdruk op basis van parkeernormen (en niet van tellingen) in de omgeving van de Dorpsstraat. Daarnaast geeft de Raad van State aan dat de financiële haalbaarheid van de maatregelen aan de bodemkwaliteit niet is gewaarborgd. Om deze reden heeft de Raad van State het vaststellingsbesluit vernietigd.

De gemeente gaat naar aanleiding van de uitspraak met de initiatiefnemer in gesprek.

Filter op: