Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Toezichthouder Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Het college heeft op 21 januari 2014 besloten de directeur van de GGD Haaglanden per 1 januari 2014 aan te wijzen als toezichthouder Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.

Tevens is besloten de directeur toe te staan om zijn medewerkers voor de uitvoering van deze taak te mandateren. Dit is conform de artikelen 1.61 en 2.19 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en artikel 4 van der Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.

Filter op: