Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Tijdelijke afsluiting Emmastraat tussen de van Brachtstraat en de Stationsstraat

Tijdeljike afsluiting Emmastraat tussen de Van Brachtstraat en de Stationsstraat

De Emmastraat ligt in de bebouwde kom van Pijnacker waar een maximumsnelheid geldt van 30 km/h. Vanwege het smalle profiel geldt voor de Emmastraat een inrijverbod, komende vanaf de Stationsstraat, fietsers en bromfietsers zijn hiervan uitgezonderd.

Besluiten wij:

  • tot het afsluiten van de Emmastraat tussen de Van Brachtstraat en de Stationsstraat voor alle verkeer gedurende de gehele bouwperiode van de woningen Emmastraat van Rondom Wonen, door middel van het plaatsen van bord C1 en het aanbrengen van hekken zodat ook voetgangers niet meer gebruik kunnen maken van deze route;
  • tot het instellen van een verplichte rijrichting in de Van Brachtstraat richting de Julianalaan, uitgezonderd fietsers en bromfietsers, gedurende de gehele bouwperiode van de woningen van Rondom Wonen;
  • tot het plaatsen van bord C2 met onderbord OB54 (uitgezonderd (brom)fietsers) na 30 meter bij het begin van de Van Brachtstraat bij de Julianalaan;
  • tot het plaatsen van bord C3 met onderbord OB54 (uitgezonderd (brom)fietsers) aan het begin van de Van Brachtstraat bij de Emmastraat.
  • het wijzigen van een nader te bepalen deel van het tijdelijke parkeerterrein aan Meidoornlaan van een ½ uur parkeren naar vrij parkeren gedurende de gehele bouwperiode van de woningen van Rondom Wonen. Dit om de parkeerdruk in het centrum te ontlasten;
  • het creëren van twee tijdelijke parkeerplaatsen naast de Terre des Hommes op de Emmastraat voor de periode dat de Emmastraat is afgesloten gedurende de gehele bouwperiode van de woningen van Rondom Wonen. Deze parkeerplaatsen zijn bestemd voor bezoekers van Terre des Hommes en bakkerij Rijnbeek.
Filter op: