Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Rectificatie Pijnacker, De Voorde 30

rectificatie handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Rectificatie omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, De Voorde 30
Aanvraag voor: bouwen poort
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 19 december 2013 gedurende twee weken
Dit bouwplan is ten onrechte gepubliceerd als zijnde strijd met het bestemmingsplan.


Rectificatie omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, De Voorde 30
Aanvraag voor: bouwen poort
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 19 december 2013 gedurende twee weken
Dit bouwplan is ten onrechte gepubliceerd als zijnde strijd met het bestemmingsplan.

Filter op: