Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Recreatiegebied Ruijven ten westen van Zuideindseweg

aanleggen waterbouwkundige werken met bij behorende voorzieningen Ruijven

Crisis en herstelwet

"De aanleg of wijziging van waterstaatkundige werken als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, Waterwet, is genoemd in Bijlage I van de Crisis- en Herstelwet. De aanleg van de kadeverbeteringswerkzaamheden, zoals het dempen en graven van sloten, aanbrengen steun berm en damwand en kappen bomen, vallen derhalve onder artikel 1, aanhef en onder A. van de Crisis- en herstelwet. Dat betekent dat hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is op besluiten die wettelijk zijn vereist om de desbetreffende waterstaatkundige werken te verwezenlijken. De bepalingen in hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet hebben voornamelijk betrekking op de beroep- en hoger beroepsprocedure. Dit betekent onder andere dat de rechtbank binnen 6 maanden uitspraak moet doen en dat buiten de termijn geen aanvullende beroepsgronden meer kunnen worden ingediend.
Artikel 11, eerste lid, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet bepaalt dat, indien afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de wet op een besluit van toepassing is, dit bij het besluit en bij de bekendmaking of mededeling van het besluit wordt vermeld.

Crisis en herstelwet

"De aanleg of wijziging van waterstaatkundige werken als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, Waterwet, is genoemd in Bijlage I van de Crisis- en Herstelwet. De aanleg van de kadeverbeteringswerkzaamheden, zoals het dempen en graven van sloten, aanbrengen steun berm en damwand en kappen bomen, vallen derhalve onder artikel 1, aanhef en onder A. van de Crisis- en herstelwet. Dat betekent dat hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is op besluiten die wettelijk zijn vereist om de desbetreffende waterstaatkundige werken te verwezenlijken. De bepalingen in hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet hebben voornamelijk betrekking op de beroep- en hoger beroepsprocedure. Dit betekent onder andere dat de rechtbank binnen 6 maanden uitspraak moet doen en dat buiten de termijn geen aanvullende beroepsgronden meer kunnen worden ingediend.
Artikel 11, eerste lid, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet bepaalt dat, indien afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de wet op een besluit van toepassing is, dit bij het besluit en bij de bekendmaking of mededeling van het besluit wordt vermeld.

Filter op: