Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Raadssessie 28 25 september 2014 Besluitvormend

Raadssessie 28 25 september 2014 Besluitvormend

Berichten uit de Raad

De raadsvergaderingen vinden plaats in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. U bent van harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn maar kunt de vergaderingen ook online volgen, kijk http://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/. Iedere vergadering begint, tenzij anders vermeld, om 20.00 uur.Link

Besluitvormend

 • Rapport Rekenkamercommissie vervolgonderzoek grote projecten
 • Vaststelling bestemmingsplan AckersWoude
 • Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede fase 2
 • Ontwerpbestemmingsplan Tuindershof
 • Ontwerpbestemmingsplan Balijrand ‘s Gravenhout
 • Regionaal uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2015 Haaglanden
 • Toestemming gemeenschappelijke regeling inkoopbureau zorg
 • Liquidatieplan Stadsgewest Haaglanden
 • Vaststelling economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in art 25 h Mededingingswet
 • Zienswijze strategische agenda, verordeningen en begroting 2015 MRDH

Agenda en stukken

Bovenstaande agenda’s zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de agendacommissie. De definitieve agenda wordt ter vergadering vastgesteld. Kijk voor de laatste wijzigingen en de onderliggende stukken op www.pijnacker-nootdorp.nl en kies voor de menu-optie > Politiek en Organisatie Gemeenteraad .Link

Spreekrecht voor het publiek

Wilt u zelf iets zeggen over een bepaald agendapunt, dan kunt u gebruik maken van het spreekrecht tijdens de beeldvormende vergaderingen. U dient dit tenminste 8 uur voor de desbetreffende vergadering te melden bij de griffie via 015-3626976 of 015-3626975. Een e-mail sturen kan ook naar: griffie@pijnacker-nootdorp.nl</L>. De richtlijnen voor insprekers kunt u vinden via www.pijnacker-nootdorp.nl > Politiek en organisatie > Gemeenteraad> Raad inspreken tijdens vergaderingen.Link

Filter op: