Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Plaatsen dakopbouw Friendshipring 16,18 Nootdorp

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (dakopbouw), Friendshipring 16, 18, 2631 ME Nootdorp

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Friendshipring 16 en 18
Aanvraag voor: plaatsen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 19 mei 2016 gedurende twee weken

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Friendshipring 16 en 18
Aanvraag voor: plaatsen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 19 mei 2016 gedurende twee weken

Filter op: