Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Plaatsen dakopbouw achterzijde woning

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan Plaats: Delfgauw, Pauwmolen 81 Aanvraag voor: plaatsen dakopbouw aan achterzijde woning Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c Mogelijke reactie: zienswijze Inzagetermijn: vanaf 21 april 2017 gedurende twee weken

Filter op: