Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Plaatsen dakopbouw

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan Plaats: Delfgauw, Letterzetterhof 36 Aanvraag voor: plaatsen dakopbouw Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c Mogelijke reactie: zienswijze Inzagetermijn: vanaf 21 april 2017 gedurende twee weken

Filter op: