Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

PIJNACKER, ZUIDWEG 1

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Zuidweg 1
Aanvraag voor: vervangen van een dam met duiker
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 7 november 2013 gedurende twee weken


omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Zuidweg 1
Aanvraag voor: vervangen van een dam met duiker
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 7 november 2013 gedurende twee weken

Filter op: