Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker, Zilverreigerdreef 101

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Zilverreigerdreef 101,
Aanvraag voor: plaatsen speeltoestel
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 8 mei 2014 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Zilverreigerdreef 101,
Aanvraag voor: plaatsen speeltoestel
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 8 mei 2014 gedurende twee weken

Filter op: