Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker, Vlielandseweg 24

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Vlielandseweg 24
Aanvraag voor: wijzigen gebruik (t.b.v. een sportschool)
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 25 juli 2013 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Vlielandseweg 24
Aanvraag voor: wijzigen gebruik (t.b.v. een sportschool)
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 25 juli 2013 gedurende twee weken

Filter op: