Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker, Stationsplein 36 tot en met 47

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Stationsplein 37 t/m 46
Aanvraag voor: bouwen 10 woningen
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 22 januari 2015 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Stationsplein 37 t/m 46
Aanvraag voor: bouwen 10 woningen
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 22 januari 2015 gedurende twee weken

Filter op: