Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker, Reesloot naast nummer 8

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Reesloot naast nummer 8
Aanvraag voor: plaatsen verkoopbord
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 17 april 2014 gedurende zes weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Reesloot naast nummer 8
Aanvraag voor: plaatsen verkoopbord
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 17 april 2014 gedurende zes weken

Filter op: