Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

PIJNACKER, RAAIGRAS 103

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Raaigras 103,
Aanvraag voor: medisch bewegingscentrum Keijzershof
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 14 november 2013 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Raaigras 103,
Aanvraag voor: medisch bewegingscentrum Keijzershof
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 14 november 2013 gedurende twee weken

Filter op: