Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker, Oude Leedeweg ter hoogte van nummer 14

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Oude Leedeweg ter hoogte van nummer 14
Aanvraag voor: bouwen woning
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 12 februari 2015 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Oude Leedeweg ter hoogte van nummer 14
Aanvraag voor: bouwen woning
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 12 februari 2015 gedurende twee weken

Filter op: