Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker, Oude Leedeweg 163

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Oude Leedeweg 163,
Aanvraag voor: bouwen hobbykas
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 9 januari 2014 gedurende twee weken


Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Oude Leedeweg 163,
Aanvraag voor: bouwen hobbykas
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 9 januari 2014 gedurende twee weken

Filter op: