Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker, Oostelijke Randweg

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Oostelijke Randweg
Aanvraag voor: plaatsen infobord
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 24 april 2014 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Oostelijke Randweg
Aanvraag voor: plaatsen infobord
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 24 april 2014 gedurende twee weken

Filter op: