Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker, Noordweg 73

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Noordweg 73 Pijnacker


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Noordweg 73
Aanvraag voor: stallen twee buurtbussen
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 2
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 11 juli 2013 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Noordweg 73
Aanvraag voor: stallen twee buurtbussen
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 2
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 11 juli 2013 gedurende twee weken

Filter op: