Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker, Nieuwkoopseweg tegenover nummer 24

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Nieuwkoopseweg tegenover nr. 24
Aanvraag voor: plaatsen tijdelijke bouwweg en hekwerk
Reden publicatie: Wabo artikel 2.12, lid 2
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 21 maart 2013 gedurende zes weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Nieuwkoopseweg tegenover nr. 24
Aanvraag voor: plaatsen tijdelijke bouwweg en hekwerk
Reden publicatie: Wabo artikel 2.12, lid 2
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 21 maart 2013 gedurende zes weken

Filter op: