Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker, nabij project Marquant

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker nabij project Marquant in de wijk Keijzershof,
Aanvraag voor: plaatsen reclamebord
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 11 juli 2013 gedurende twee weken


omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker nabij project Marquant in de wijk Keijzershof,
Aanvraag voor: plaatsen reclamebord
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 11 juli 2013 gedurende twee weken

Filter op: