Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker, Koningshof 10

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Koningshof 10,
Aanvraag voor: bouwen opbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 2 oktober 2014 gedurende twee weken


omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Koningshof 10,
Aanvraag voor: bouwen opbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 2 oktober 2014 gedurende twee weken

Filter op: