Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker, Kerkweg 20

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Kerkweg 20
Aanvraag voor: het wijzigen van het gebruik
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 31 januari 2012 gedurende twee weken


omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Kerkweg 20
Aanvraag voor: het wijzigen van het gebruik
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 31 januari 2012 gedurende twee weken

Filter op: