Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker, Groen van Prinstererlaan 1

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Groen van Prinstererlaan 1
Aanvraag voor: wijzigen gebruik
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 24 juli 2014 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Groen van Prinstererlaan 1
Aanvraag voor: wijzigen gebruik
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 24 juli 2014 gedurende twee weken

Filter op: