Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker, Europalaan 44

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


omgevingsvergunning strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Europalaan 44
Aanvraag voor: bouwen bijgebouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 5 december 2012 gedurende twee weken


omgevingsvergunning strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Europalaan 44
Aanvraag voor: bouwen bijgebouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 5 december 2012 gedurende twee weken

Filter op: