Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

PIJNACKER, EMMAPARK 62

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Emmapark 62 Pijnacker,
Aanvraag voor: aanbouw aan woning
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 5 september 2013 gedurende twee weken


Opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Emmapark 62 Pijnacker,
Aanvraag voor: aanbouw aan woning
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 5 september 2013 gedurende twee weken

Filter op: