Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker, De Voorde 30

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, De Voorde 30
Aanvraag voor: bouwen poort
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 19 december 2013 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, De Voorde 30
Aanvraag voor: bouwen poort
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 19 december 2013 gedurende twee weken

Filter op: