Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

PIJNACKER, ACKERSHOF 80A

Haandelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Ackershof 80a,
Aanvraag voor: opheffen strijdig gebruik (kledingvermaak)
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 18 juli 2013 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Ackershof 80a,
Aanvraag voor: opheffen strijdig gebruik (kledingvermaak)
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 18 juli 2013 gedurende twee weken

Filter op: