Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker, Acacialaan 10

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Acacialaan 10
Aanvraag voor: plaatsen noodlokaal
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 4 april 2013 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Acacialaan 10
Aanvraag voor: plaatsen noodlokaal
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 4 april 2013 gedurende twee weken

Filter op: