Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpuitwerkingsplan Centrumzone Oost en gasleiding, Keijzershof

Vanaf 28 december 2012 ligt het ontwerpuitwerkingsplan Centrumzone Oost en gasleiding, Keijzershof gedurende zes weken ter inzage.


Vanaf 28 december 2012 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpuitwerkingsplan ‘Centrumzone Oost en gasleiding, Keijzershof’. Dit plan is een uitwerking van het bestemmingsplan Keijzershof.
Het plangebied grenst aan de noordzijde aan de Hofpleintunnel, aan de oostzijde aan de spoorlijn, aan de zuidzijde aan het deelgebied de Boszoom en aan de westzijde aan de Faunalaan, met aan de overzijde deelgebied Centrum-Zuid met aaneengesloten rijwoningen en een appartementengebouw van drie bouwlagen met een kap.
De Centrumzone langs het spoor wordt gedomineerd door dichte bouwblokken in 4 tot 5 bouwlagen met hoogtebouwaccenten, alles geheel in baksteenarchitectuur. De bebouwing in ‘Centrumzone Oost’ sluit hier op aan. De bebouwing bestaat uit twee appartementengebouwen, een kruisvormige woontoren van 10 bouwlagen en een carrévormig bouwblok van 4 bouwlagen. Beide gebouwen zijn herkenbaar vanaf de ontsluitende wegen en passen binnen de maximale hoogten. De woontoren staat aan de oostzijde een klein deel in het water.

U kunt het ontwerpuitwerkingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het ontwerpuitwerkingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Pijnacker-Nootdorp, 27 december 2012

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
drs. F.H. Buddenberg, burgemeester

Filter op: