Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpuitwerkingsplan Boszoom fase 7, Keijzershof

Vanaf 18 mei2017 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpuitwerkingsplan ‘Boszoom fase 7, Keijzershof’

Vanaf 18 mei2017 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpuitwerkingsplan ‘Boszoom fase 7, Keijzershof’. Dit plan is een uitwerking van het bestemmingsplan Keijzershof. Het plangebied bevindt zich in het zuidwesten van Keijzershof. Het is onderdeel van het woonmilieu De Boszoom en betreft de zevende en laatste fase. Ten oosten van het plangebied bevindt zich fase 6. Ten westen van het plangebied bevindt zich reeds bestaande bebouwing, deze bebouwing grenst aan de Faunalaan. Ten slotte ligt ten zuiden de provinciale weg N470. In deze fase van Boszoom worden maximaal 45 rijwoningen gerealiseerd.

U kunt het ontwerpuitwerkingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het ontwerpuitwerkingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Pijnacker-Nootdorp, 17 mei 2017

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
F. Ravestein, burgemeester

Filter op: