Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpuitwerkingsplan Boszoom fase 4, Keijzershof

Vanaf 7 mei 2015 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpuitwerkingsplan ‘Boszoom fase 4, Keijzershof’. Dit plan is een uitwerking van het bestemmingsplan Keijzershof.

Vanaf 8 mei 2015 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpuitwerkingsplan ‘Boszoom fase 4, Keijzershof’. Dit plan is een uitwerking van het bestemmingsplan Keijzershof. Het plangebied bevindt zich in de zuiden van Keijzershof. Het is onderdeel van het woonmilieu De Boszoom. De Faunanlaan vormt de westelijke en noordelijke begrenzing van het plangebied. Ten noorden van de Faunalaan ligt het woongebied Centrum-Zuid. Boszoom fase 3 ligt ten oosten van het plangebied. Het plangebied wordt in het zuiden nog niet begrensd door een woongebied, maar hier zal aansluitend aan het plangebied een van de andere fases van Boszoom worden ontwikkeld. In deze fase van Boszoom worden maximaal 88 woningen gerealiseerd, waarvan 74 rijwoningen en 14 vrijstaande en halfvrijstaande woningen.

U kunt het ontwerpuitwerkingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het ontwerpuitwerkingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Pijnacker-Nootdorp, 7 mei 2015

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
F. Ravestein, burgemeester

Filter op: