Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpuitwerkingsplan Boszoom fase 2, Keijzershof

Vanaf 3 april 2014 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpuitwerkingsplan ‘Boszoom fase 2, Keijzershof’. Dit plan is een uitwerking van het bestemmingsplan Keijzershof.

Vanaf 3 april 2014 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpuitwerkingsplan ‘Boszoom fase 2, Keijzershof’. Dit plan is een uitwerking van het bestemmingsplan Keijzershof.
Het plangebied bevindt zich in de zuidoosthoek van Keijzershof. Het is onderdeel van het woonmilieu De Boszoom. Aan de noordkant wordt het plangebied begrensd door het woongebied Centrumzone-oost. Het plangebied wordt in het westen nog niet begrensd door een woongebied, maar hier zal aansluitend fase 3 van Boszoom worden ontwikkeld. De spoorzone vormt de begrenzing aan de westzijde. Aan de zuidzijde wordt het plangebied nog niet begrensd, maar ook hier zal in de toekomst een nieuwe fase van Boszoom worden ontwikkeld.
In het plangebied wordt een woongebiedje gecreëerd met in totaal maximaal 57 rijwoningen. De bebouwing is met de tuinen gericht op twee parkeerpleintjes, waardoor de woningen verdraaid ten opzichte van elkaar staan en geen lange rechte straten ontstaan. In het westen is een knip in de wegenstructuur gemaakt, waarmee een groene plek tussen de bebouwing wordt gecreëerd.

U kunt het ontwerpuitwerkingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het ontwerpuitwerkingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Pijnacker-Nootdorp, 2 april 2014

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
drs. F.H. Buddenberg, burgemeester

Filter op: