Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2017/2018’

Vanaf 9 november 2017 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2017/2018’. Het bestemmingsplan dient zowel een aantal ontwikkelingen mogelijk te maken, als ook ter reparatie van vigerende ruimtelijke plannen binnen de gemeente.

Vanaf 9 november 2017 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2017/2018’. Het bestemmingsplan dient zowel een aantal ontwikkelingen mogelijk te maken, als ook ter reparatie van vigerende ruimtelijke plannen binnen de gemeente.

Het doel van voorliggend bestemmingsplan is de bestemmingsregelingen voor de hieronder te noemen locaties aan te passen aan de gewenste situatie:
1. Monnikenweg 3A e.o. te Pijnacker: bestemmingswijziging naar Woongebied;
2. Monnikenweg 15 te Pijnacker: opnemen van een Woon- en Waterbestemming ter plaatse van de
wijzigingsbevoegdheid, met een bouwvlak voor 1 woning;
3. Klapwijkseweg 41 te Pijnacker: opnemen van een bouwvlak ten behoeve van woning(en) op het achtergebied, ter
plaatse van huidige loods;
4. Rijskade 1a te Pijnacker: uitbreiding van Intratuin, bestemmingswijziging naar Detailhandel -Tuincentrum;
5. Zuideindseweg 5 te Delfgauw: bestemmingswijziging naar Wonen;
6. Komkommerweg te Pijnacker: verplaatsing van de locatie van een nieuwe (bedrijfs-) ontsluitingsweg;
7. Wilgenweg 70 te Pijnacker: bestemmingswijziging naar Wonen;
8. Snippergroen omzetten in een Tuin- of Woonbestemming op 2 locaties, te weten:
a. Oudlaan 35 te Pijnacker
b. Burgemeester Merkusstraat 7 te Delfgauw

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker en tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl). Tegen betaling van de kostprijs kunt u een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Hoorzitting

De indieners van zienswijzen krijgen de gelegenheid hun zienswijzen toe te lichten op een hoorzitting ten overstaan van de speciale hoorcommissie van de gemeenteraad. Voor deze hoorzitting krijgt u als indiener van uw zienswijze een uitnodiging.

Pijnacker-Nootdorp, 8 november 2017

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
F. Ravestein, burgemeester

Filter op: