Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan ‘’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving’

Vanaf 8 december 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan ‘’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving’

Vanaf 8 december 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan ‘’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving’. Om het bestemmingsplan actueel te houden (dat wil zeggen niet ouder dan tien jaar) moet het bestemmingsplan worden geactualiseerd. Naast de ‘leeftijd’ van het plan is de herziening tevens noodzakelijk om gerealiseerde projecten te bestemmen en om kaders te bieden voor nieuwe ontwikkelingen met een praktisch gebruik van de regels.

Het plangebied ligt ten oosten van de dorpskern van Nootdorp en wordt globaal begrensd door:
 het bedrijventerrein Oostambacht en de wijk Vrouwtjeslant in het noordwesten;
 de wijk Achter het Raadhuis in het zuidwesten;
 het Balijbos in het zuidoosten;
 de RandstadRail in het noordoosten.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker en tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl). Tegen betaling van de kostprijs kunt u een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Hoorzitting

Tot en met 18 januari 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Tot en met deze datum kunnen zienswijzen op dit plan worden ingediend. De indieners van zienswijzen krijgen de gelegenheid hun zienswijzen toe te lichten op een hoorzitting. Deze hoorzitting vindt plaats op woensdag 1 februari 2017 om 20.00 uur in het bestuurscentrum van het gemeentekantoor (ingang Emmastraat 165 te Pijnacker). Als u gebruik wilt maken van deze gelegenheid, dient u zich aan te melden via griffie@pijnacker-nootdorp.nl.

Pijnacker-Nootdorp, 7 december 2016

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
F. Ravestein, burgemeester

Filter op: