Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan Oude Leedeweg 187, Pijnacker

Vanaf 8 december 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Oude Leedeweg 187, Pijnacker’. Op het perceel Oude Leedeweg 187 was tot voor kort pluimveehouderij Slingerland gevestigd.

Vanaf 8 december 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Oude Leedeweg 187, Pijnacker’. Op het perceel Oude Leedeweg 187 was tot voor kort pluimveehouderij Slingerland gevestigd. Op basis van de uitkomsten van de onderhandelingen in de zogenoemde tweede ronde Ruimte voor ruimte is in het bestemmingsplan “Lint Oude Leede 2” op de betreffende gronden de bouw van 2 nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Inmiddels is het op grond van aangepaste afspraken in het kader van de Ruimte voor Ruimte
de bedoeling, dat op het betreffende perceel de bouw van 2 extra woningen juridisch-planologisch mogelijk wordt gemaakt. Het voorliggende plan voorziet hierin (incl. ligging ontsluiting en watergang).

Het plangebied maakt deel uit van het buurtschap Oude Leede - ten zuidwesten van Pijnacker en ten zuiden van Delfgauw. Het plangebied betreft de gronden die momenteel deel uitmaken van het perceel Oude Leedeweg 187 en zijn gelegen direct achter de bestaande woningen Oude Leedeweg 187 en 189. Het plangebied wordt begrensd door de naastgelegen percelen aan de oostzijde Oude Leedeweg 185 en aan de westzijde Oude Leedeweg 193A.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker en tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl). Tegen betaling van de kostprijs kunt u een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Hoorzitting

Tot en met 18 januari 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Tot en met deze datum kunnen zienswijzen op dit plan worden ingediend. De indieners van zienswijzen krijgen de gelegenheid hun zienswijzen toe te lichten op een hoorzitting. Deze hoorzitting vindt plaats op woensdag 1 februari 2017 om 20.00 uur in het bestuurscentrum van het gemeentekantoor (ingang Emmastraat 165 te Pijnacker). Als u gebruik wilt maken van deze gelegenheid, dient u zich aan te melden via griffie@pijnacker-nootdorp.nl.

Pijnacker-Nootdorp, 7 december 2016

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
F. Ravestein, burgemeester

Filter op: