Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan ‘Korteweg 2 te Pijnacker’

Vanaf 8 december 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan ‘Korteweg 2 te Pijnacker’

Vanaf 8 december 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan ‘Korteweg 2 te Pijnacker’

De supermarktketen Lidl heeft plannen om ter plaatse van de voormalige Welkoop-locatie, Korteweg 2, in Pijnacker een nieuwe Lidl vestiging te realiseren. Het huidige pand moet daarbij plaats maken voor een nieuw supermarktpand. Hoewel het perceel reeds een detailhandelsbestemming heeft, wordt de nieuwbouw anders gesitueerd. De gewenste ontwikkeling valt buiten het huidige bouwvlak daardoor is deze ontwikkeling binnen het huidige bestemmingsplan ‘Kern Pijnacker Zuid/Zuid-Oost’ niet mogelijk.

In de gemeenteraad van 24 september 2015 is een motie aangenomen voor het opstarten van een bestemmingsplan die het verschuiven van het bouwvlak mogelijk maakt. Het bestemmingsplan ‘Korteweg 2 te Pijnacker’ dient om de gewenste ontwikkeling op de Korteweg 2 mogelijk te maken.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker en tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl). Tegen betaling van de kostprijs kunt u een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Hoorzitting

Tot en met 18 januari 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Tot en met deze datum kunnen zienswijzen op dit plan worden ingediend. De indieners van zienswijzen krijgen de gelegenheid hun zienswijzen toe te lichten op een hoorzitting. Deze hoorzitting vindt plaats op woensdag 1 februari 2017 om 20.00 uur in het bestuurscentrum van het gemeentekantoor (ingang Emmastraat 165 te Pijnacker). Als u gebruik wilt maken van deze gelegenheid, dient u zich aan te melden via griffie@pijnacker-nootdorp.nl.

Pijnacker-Nootdorp, 7 december 2016

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
F. Ravestein, burgemeester

Filter op: