Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan “Hof van Tolhek”

Vanaf 28 december 2012 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan “Hof van Tolhek” gedurende zes weken ter inzage.

Dit bestemmingsplan voorziet in de invulling van het perceel aan de Klapwijkseweg 109 de ‘Van Vlietlocatie’ in Tolhek. Het plangebied ligt ten zuiden van het centrum van Pijnacker en ten oosten van de RandstadRail-halte.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Filter op: