Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan “1e herziening Boezem & Boezemvaart, Vlielandseweg 20” ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan “1e herziening Boezem & Boezemvaart, Vlielandseweg 20” ter inzage gedurende zes weken. Mogelijkheid tot indienen zienswijzen

Vanaf 13 december 2012 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan “1e herziening Boezem & Boezemvaart, Vlielandseweg 20” gedurende zes weken ter inzage.

Het plangebied omvat de percelen behorende bij de Vlielandseweg 20. Op deze locatie zijn enkele bedrijven gevestigd. In het bestemmingsplan “Boezem & Boezemvaart” (vastgesteld op 27-11-2008) zijn de toegekende bestemmingen niet conform het bestaande legale gebruik. Deze herziening ziet op herstel van deze omissie. Daarnaast maakt deze herziening de herontwikkeling van het terrein mogelijk.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Filter op: