Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning Importweg 1, Delfgauw

Ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning Plaats: Delfgauw, Importweg 1 Voor: bouwen van LNG-tankstation inclusief het aanleggen van een uitrit Dossiernummer: O12-0055P Reden publicatie: Wabo artikel 2.33, lid 2, onder a Mogelijke reactie: zienswijze Datum besluit: 17 mei 2017 Inzagetermijn: vanaf 29 mei gedurende zes weken

Filter op: