Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning 11-482 P

Ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning Plaats: Pijnacker, Keulseweg 4 Voor: wijzigen van bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Dossiernummer: 11-482 P Reden publicatie: Wabo artikel 2.33, lid 2, onder a Mogelijke reactie: zienswijze Datum besluit: 6 juni 2017 Inzagetermijn: vanaf 8 juni gedurende zes weken

Filter op: