Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Plaats Pijnacker, Noordweg 77a
Aanvraag voor wijzigen gebruik
Reden publicatie Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie zienswijze
Inzagetermijn vanaf 7 mei 2015 gedurende twee weken

Plaats Pijnacker, Noordweg 77a
Aanvraag voor wijzigen gebruik
Reden publicatie Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie zienswijze
Inzagetermijn vanaf 7 mei 2015 gedurende twee weken

Filter op: