Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan

Plaats: Delfgauw, Schellingstraat 1
Aanvraag voor: plaatsen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 18 mei 2015 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan

Plaats: Delfgauw, Schellingstraat 1
Aanvraag voor: plaatsen dakopbouw
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 18 mei 2015 gedurende twee weken

Filter op: