Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nota Parkeernormen 2012, 1e wijziging (vastgesteld)

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 4 van de Inspraakverordening 2006, die verwijst naar afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij het ontwerp “1e wijziging Nota Parkeernormen 2012” op 29 januari heeft vastgesteld.

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 4 van de Inspraakverordening 2006, die verwijst naar afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij het ontwerp “1e wijziging Nota Parkeernormen 2012” op 29 januari heeft vastgesteld.

De Nota Parkeernormen geeft aan welke parkeernormen gelden voor verschillende functies en op welke manier de parkeerbehoefte kan worden vastgesteld. De wijziging van de Nota betreft de toevoeging van een hardheidsclausule, een parkeernorm voor kleine eenpersoonswoningen en het opheffen van de maximum parkeernorm. Deze “1e wijziging Nota Parkeernormen 2012” zal opgenomen worden in nieuwe bestemmingsplannen en er wordt ook naar verwezen vanuit de gemeentelijke bouwverordening en vormt daarmee een toetsingsgrond voor omgevingsvergunningen en ontheffingen.

Filter op: