Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nootdorp, Watergang en oevers tussen de wijken Venen, Vrouwtjesland, Nieuwveen

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Watergang en oevers tussen de wijken Venen, Vrouwtjesland, Nieuwveen
Aanvraag voor: plaatsen diverse kunstwerken
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 20 februari 2014 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Watergang en oevers tussen de wijken Venen, Vrouwtjesland, Nieuwveen
Aanvraag voor: plaatsen diverse kunstwerken
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 20 februari 2014 gedurende twee weken

Filter op: