Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nootdorp, Verkeerstorenlaan

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Verkeerstorenlaan
Aanvraag voor: Ziggo station (datacenter)
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 13 juni 2013 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Nootdorp, Verkeerstorenlaan
Aanvraag voor: Ziggo station (datacenter)
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 13 juni 2013 gedurende twee weken

Filter op: