Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nootdorp, Veenweg 27

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Plaats: Nootdorp, Veenweg 27
Aanvraag voor: vergroten woning
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 5 december 2012 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik

Plaats: Nootdorp, Veenweg 27
Aanvraag voor: vergroten woning
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 5 december 2012 gedurende twee weken

Filter op: